Formy podmiotów prawnych w tureckiej jurysdykcji

Formy podmiotów prawnych

Spółki kapitałowe są najbardziej popularną formą podmiotów biznesowych w Turcji stosowaną tak przez inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Inwestorzy mogą wybrać czy dołączyć do już istniejącej spółki kapitałowej czy też zarejestrować nową. 100% własność tureckich podmiotów korporacyjnych przez zagraniczne firmy i / lub osoby jest dopuszczalna, z niewielkimi wyjątkami sektorowymi, takimi jak lotnictwo cywilne.

W Turcji dostępnych jest wiele form przedsiębiorstw, takich jak spółka akcyjna, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki zbiorowe, komandytowo-akcyjne i stowarzyszenia spółdzielcze. Zagraniczni inwestorzy zazwyczaj wolą tworzyć albo spółki akcyjne, albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od planowanego poziomu ich działalności. Zgodnie z tureckim prawem, zarówno spółki akcyjne (podobne do „Corporations” w USA i „Société Anonyme” w Europie) jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podobne do ”LLC” w Stanach Zjednoczonych i w Europie) są spółkami kapitałowymi, w przeciwieństwie do tak zwanych „spółek osobowych” stosowanych przy świadczeniu usług osobiście.

W spółkach kapitałowych, odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego. W obu typach spółek, tak akcyjnych, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością, sfery działalności, operacje i inne sprawy korporacyjne są regulowane przez statut spółki (podobne do 'certificate of incorporation’ oraz „bylaws” w innych jurysdykcjach) w ramach określonych w TCC. Żadna z form nie wymaga żadnego minimum akcji posiadanych przez akcjonariuszy tureckich. Według TCC, inwestorzy zagraniczni mogą założyć firmę w Turcji z pojedynczym akcjonariuszem w formie osoby fizycznej lub prawnej.

Alternatywnie do bezpośredniego zakładania lub uczestnictwa w spółce kapitałowej, inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w Turcji poprzez tworzenie filii lub biura łącznikowego już istniejącego zagranicznego podmiotu handlowego również ustanowionego w innej jurysdykcji.

Rejestracja spółki w rejestrze handlowym trwa tylko trzy (3) do pięciu (5) dni, a cała procedura rejestracji trwa krócej niż dwa (2) tygodnie od daty złożenia dokumentacji dla obu typów spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), wraz z rejestracją podatkową oraz pozwoleniem otwarcia miejsca pracy. W przypadku oddziałów i biur łącznikowych dodatkowo należy zarezerwować dwa (2) tygodnie w celu uzyskania specjalnych zezwoleń od odpowiednich władz.