Estoński CIT w Polsce od 2021 r.

Estoński CIT

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Reform przyjętą przez rząd 28 kwietnia 2020 r., podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 2021 r. nie zapłacą podatku, jeśli zysk zainwestują, zamiast przeznaczać go do wypłaty w formie dywidendy.

Jeżeli zapowiadana forma opodatkowania wejdzie w życie, będzie to rewolucja dla podatników CIT. W obecnym otoczeniu prawnym, jeżeli spółka z o.o. chce zainwestować nawet cały uzyskany w poprzednim roku zysk, najpierw musi od niego odprowadzić 19% podatek CIT (lub 9% w przypadku mniejszych podatników). Nowe rozwiązanie, tzw. estoński CIT ma polegać na tym, że dochód spółki tak długo nie będzie opodatkowany, jak długo będzie zatrzymany w przedsiębiorstwie i reinwestowany. Dopiero ewentualna wypłata dywidendy na rzecz właścicieli spółki spowoduje odprowadzenie podatku CIT. Nowe rozwiązanie – według zapowiedzi rządu – ma dotyczyć mikro i małych przedsiębiorstw, (tj. zatrudniających mniej niż 50 pracowników oraz nie przekraczających 10 mln euro obrotu netto ze sprzedaży lub 10 mln euro sumy aktywów bilansu).

„Estoński CIT” jest spełnieniem postulatów przedsiębiorców i może doprowadzić do znacznego zwiększenia inwestycji prywatnych, a jednocześnie – do wzrostu popularności spółek kapitałowych. Przedsiębiorstwo, które chce kumulować kapitał i przeznaczać go na przyszłe inwestycje nie będzie na bieżąco płacić CIT. Warto jednak podkreślić, że rząd planuje wprowadzenie ww. przywileju tylko dla mikro i małych firm będących podatnikami CIT – a więc nie dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, lub działających w formie spółek osobowych płacących PIT.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace legislacyjne w Sejmie i Senacie są planowane na III-IV kwartał 2020 r., a planowane wejście w życie ustawy – 1 stycznia 2021 r.