W dniu 28 kwietnia 2017 roku, Senat przyjął bez poprawek zmiany, ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. (dokładnie od dnia 1 lipca 2018 roku) zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych.

Zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od początku 2016 r. Pomimo tego, niewielu lekarzy decyduje się na wystawianie zwolnień lekarskich w firmie elektronicznej. Jak informuje MPIPS, jedynie poniżej 3 proc. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy przestawiło się na formę elektroniczną.

Powodem są między innymi koszty wykupu podpisu elektronicznego, lub w przypadku jego braku skomplikowane procedury uwierzytelniania przez platformę ePUAP.

Dlatego też, ZUS zaproponował, aby lekarze mogli wykorzystywać do wystawiania zwolnień elektronicznych system informatyczny Zakładu. W projekcie ustawy przewidziano, że zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Przepisy, dotyczące obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej będą obowiązywały od 1 lipca 2018 roku.