Dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Zmiany w zgłoszeniach pracowników do ZUS

Prace nad FENG (2021-2027) wciąż trwają.

Nie zakończono jeszcze prac nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, który zastąpi znany już z poprzedniej perspektywy finansowej programu POIR. Dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą wspierać innowacyjne projekty oraz prowadzenie badań, nowością będzie możliwość połączenia w jednym projekcie prac badawczych oraz komponentu wdrożeniowego a nawet uzupełnienie go o szkolenia dla pracowników niezbędne do wprowadzenia na rynek wyników badań. Wszystko wskazuje na to, iż powtórzone zostaną konkursy, które w obecnej poprzedniej perspektywie miały status pilotażowych – czyli te związane z transformacją cyfrową i technologiczną sektora MŚP.

Wsparcie w wysokości 76 mld EUR ulokowane w programie FENG zostanie zainwestowane w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska i energetykę. Przedsiębiorcy, zaraz obok samorządów, będą głównymi beneficjentami pieniędzy unijnych. Na dotację dla swoich innowacyjnych rozwiązań będą mogły liczyć nie tylko firmy gotowe w tym momencie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych na większą skalę lub rozwijania własnej infrastruktury badawczej. Mogą być to również przedsiębiorcy, którzy mają niewielkie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej (B+R), ale są zainteresowani możliwościami, jakie daje im prowadzenie nowatorskich projektów.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na adres consulting@madejczyk.biz