Czym jest kalkulator cen transferowych? Poznaj korzyści z jego wdrożenia

Poznaj korzyści, jakie daje kalkulator cen transferowych.

Jest to specjalistyczna usługa świadczona przez naszą Kancelarię dla podmiotów powiązanych, która polega na stworzeniu narzędzia indywidualnie dopasowanego do danego klienta. Na czym polega i jakie daje korzyści?

Kalkulator cen transferowych — co to takiego?

Kalkulator cen transferowych to oryginalna usługa stworzona dla podmiotów powiązanych stosujących ceny transferowe w zbliżonych do siebie i powtarzalnych transakcjach. Na podstawie analizy, którą wykonuje nasz doradca prawny — specjalista ds. cen transferowych, tworzony jest automatyczny wyspecjalizowany mechanizm, który kalkuluje wynagrodzenie w ramach podmiotów powiązanych. Co bardzo ważne ma on wbudowane pewne stałe elementy, które dają gwarancję rynkowości, na przykład analizę porównywalności transakcji lub inne metody ustalania cen transferowych. Może zawierać również indywidualną dla klienta bazę kosztową i wiele innych elementów zapewniających bezpieczeństwo podatkowe w razie kontroli. W efekcie po wprowadzeniu danych otrzymuje się gotową rynkową cenę dla danej transakcji. Co ważne, narzędzie to jest zautomatyzowane, tj. nie wymaga dokonywania kalkulacji przez użytkownika.

Podsumowując, jeśli chodzi o ceny transferowe, kalkulator:

  • analizuje powtarzalne transakcje w danej grupie podmiotów,
  • sprawdza rynkowość pojedynczej transakcji pod względem zgodności z ustawą podatkową,
  • opracowuje dane specjalnie dla konkretnej transakcji – na podstawie rynkowych oraz ustawowych wskaźników.

Kalkulator cen transferowych — korzyści

Główną korzyścią, jaką daje kalkulator cen transferowych, jest bezpieczeństwo i pewność posiadania właściwie skalkulowanej wartości transakcji z podmiotami powiązanymi. Daje on powiązanym spółkom możliwość ustalania cen bez ryzyka ich zawyżania lub zaniżania. Bezpośrednio przekłada się to na poczucie pewności, że ich dokumentacja cen transferowych przejdzie pozytywnie weryfikację przez organy skarbowe podczas ewentualnej kontroli, a one unikną kar i grzywien. Kalkulator cen transferowych buduje także archiwum przydatne podczas takich kontroli.

Narzędzie to jest również bardzo pomocne przy fakturowaniu, generując gotowe już do wystawienia pomiędzy podmiotami powiązanymi za daną transakcję dokumenty wraz z kwotami (np. załączniki do faktur). Wszystko to razem przyczynia się do optymalizacji ich działalności gospodarczej pod względem podatkowym oraz oszczędza czas pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia wewnątrzgrupowe.

Podsumowanie

Nasze autorskie narzędzie — kalkulator cen transferowych, jest bardzo przydatne, bo pozwala szybko sprawdzić, czy dana transakcja ma wartość rynkową zgodnie z ustawą podatkową. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę, jeśli chodzi o ceny transferowe. Oferta obejmuje między innymi: doradztwo, opracowywanie dokumentacji czy przygotowywanie polityki cen transferowych. Nasi prawnicy wyjaśniają też potencjalnym klientom, co to są ceny transferowe i kogo dotyczą. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!