Brazylia: precedensowe orzeczenie w zakresie podatku od usług

orzeczenie w zakresie podatku od usług

W wyroku z 24.03.2021 r. I Sekcja Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości (STJ) ujednoliciła interpretację gwarantującą nieprofesjonalnym przedsiębiorstwom prawo do stałego systemu opodatkowania ISSQN (podatek od usług), niezależnie od przyjętej formy korporacyjnej.

Od czasu publikacji dekretu z mocą ustawy nr 406/68 świadczenie usług w formie pracy osobistej (m.in. w medycynie, prawie i księgowości) podlega ISSQN w oparciu o stałą kwotę w stosunku do profesjonalisty. Ponieważ wspomniany system jest z reguły korzystniejszy niż zwykłe opodatkowanie całkowitych dochodów z usług, niektóre gminy dążą do ograniczenia jego zakresu, nakładając inne wymagania, takie jak żądanie utworzenia „czystej, prostej spółki”, z rejestracją w Cywilnym Rejestrze Osób Prawnych.

W sprawie rozpoznawanej przez I Sekcję STJ Ministrowie większością trzech głosów przeciw dwóm Ministrowie uznali prawo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lekarską do stałego opodatkowania, podkreślając, że istotna jest substancja świadczonych usług, a nie przyjęty model korporacyjny.

Chociaż sprawa nie dotyczyła powtórnego odwołania, rozumienie przyjęte w sprawie jest ważnym precedensem, który rozwiązuje dawną rozbieżność między 1 a 2 klasą STJ.